ឯកសារយោងសំខាន់ៗស្ដីពីនីតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា/ Key Bibliographies on Constitutional Law of Cambodia ៖

 • រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (និងវិសោធនកម្មចំនួន៨លើក) PDF៖ http://nac.org.kh/ViewLawFile.aspx?LawDID=172
 • ច្បាប់ធម្មនុញ្ញស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា១៩ថ្មី(មួយ) មាត្រា៨៩ មាត្រា៩៨ ថ្មី មាត្រា១០២ ថ្មី មាត្រា១១៩ ថ្មី(មួយ) និងមាត្រា១២៥ ថ្មី នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង មាត្រា៣ ថ្មី និងមាត្រា៤ ថ្មី នៃច្បាប់ធម្មនុញ្ញបន្ថែមសំដៅធានានូវដំណើរការជាប្រក្រតីនៃស្ថាប័នជាតិ (PDF) : https://t.me/mojcambodianews/17233
 • Constitution du Cambodge (Version Française 2010): [ https://mjp.univ-perp.fr/constit/kh2010.htm]
 • Cambodia Constitution (English version) : [https://pressocm.gov.kh/en/archives/9539 ]
 • រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ឆ្នាំ ១៩៤៧ https://bit.ly/3S8rbYv
 • ឯកឧត្ដមកិត្តិនីតិកោសលបណ្ឌិត អ៊ឹម ឈុនលឹម, ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហោ ប៉េង និងឯកឧត្តម តាំង រតនា, គុណតម្លៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា ៖ ទស្សនាទានចម្រុះក្នុងសន្និសីទរំលឹកខួប ២៧ ឆ្នាំ, បោះផ្សាយដោយក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ឆ្នាំ ២០២១ PDF: https://bit.ly/3p3QFcn
 • បណ្ឌិត ហោ ប៉េង , នីតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រៀបធៀប ទម្រង់ទ្រឹស្តីរដ្ឋធម្មនុញ្ញទំនើប
  PDF: https://bit.ly/numinsidelawbook
 • បណ្ឌិត ហោ ប៉េង, នីតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា តម្លៃធម្មនុញ្ញប្រពៃណី និងទំនើប
  PDF: https://bit.ly/num-cam-law-book
 • Page Jeanne, «Le Conseil constitutionnel du Cambodge». In: Annuaire international de justice constitutionnelle, 17-2001, 2002. Immunités constitutionnelles et privilèges de juridiction – Interprétation de la Constitution par le juge constitutionnel. pp. 75-86. DOI : https://doi.org/10.3406/aijc.2002.1625 [www.persee.fr/doc/aijc_0995-3817_2002_num_17_2001_1625]
 • De Bernon Olivier. Raoul M. Jennar (éd.), Les constitutions du Cambodge 1953-1993. In: Aséanie 1, 1998. pp. 186-188. [www.persee.fr/doc/asean_0859-9009_1998_num_1_1_1580]
 • Kong Phirun, «Fondement du droit constitutionnel cambodgien», Annales de la Faculté de droit et des sciences économiques de Phnom Penh, 1996, pp. 45-54
 • Claude Gour, «Notes sur l’évolution constitutionnelle du nouveau Cambodge (1993-2006)», Annales de la Faculté de droit et des sciences économiques de Phnom Penh, 2006, pp. 5-18
 • Maurice Gaillard (Director), Etienne Cornut (Coordinator), Chhorn Sopheap, Ouch Channora, Sou Socheat, Yan Vandelux, Etienne Cornut (Co-authors), នីតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា / Droit Constitutionnel Cambodgien, ភ្នំពេញ, ហ្វូណន 2005
 • Hor Peng, KONG Phallack, Jörg MENZEL (Editors), CAMBODIAN CONSTITUTIONAL LAW, Konrad-Adenauer-Stiftung Publisher , Phnom Penh, 2016 : [ https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=0ebfcf62-a727-dd61-3315-55af9a4f7c0d&groupId=252038&fbclid=IwAR2N0GIN9UEWg1jXss_HnUIKNEzqQVTZMrts1UN4zZZko8i0X4UdD8BRtWI ]
 • តាំង រតនា, គង់ តេលី, ហោ ប៉េង, Thierry-Serge Renoux, រូដូល្ហ ព្រហ្ម, សេចក្ដីកំណត់ពន្យល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (សេចក្ដីពន្យល់នៃយុត្តិសាស្ត្រនៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ និងការដកស្រង់យុត្តាធិការអន្តរជាតិ) /The Annotated Cambodian Constitution , CHBAT.NET, បោះពុម្ភឆ្នាំទី១, ២០១៧
 • Hor Peng, Kong Phallack, Soth Sang Bonn (Editors), Perspectives on Cambodian Constitutional Law, NUM Research Series, August 2020
  PDF: https://bit.ly/Perspectives-on-Cam-Law
 • ម៉ៅ សិលា, បទបង្ហាញស្ដីពី «រដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ១៩៩៣៖ ការវិវឌ្ឍសំខាន់ៗក្នុងរយៈពេល ២៥ឆ្នាំ» ៖ [https://drive.google.com/file/d/18-3iRsmDoq_EX-rox-g3r9dmcl_DOfAs/view?fbclid=IwAR0Ji-Tp9HAoZkxceEodOxK7c60HNpI5wbzvi67jm9JjTZAEwVwsA11_SXE]
 • ថង វង្សសុវិទ្យា, បទវិចារណកថាថ្មីស្តីពី ” ការបញ្ចូលបញ្ញត្តិ «គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត» ទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា”, 2016, http://salatraju.com/index.php/post?p=166

គេហទំព័រសំខាន់ៗ៖

គន្ថនិទ្ទេសវិជ្ជាជីវៈតុលាការ

ទី១ គន្ថនិទ្ទេសវិជ្ជាជីវៈចៅក្រម

លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាតិ

 • ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ១៩៩៣
 • ក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៦
 • ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១១
 • ក្រមរដ្ឋប្បវេណីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៧
 • ក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៩
 • ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំអង្គការតុលាការនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៤
 • ច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈនៃចៅក្រម និងព្រះរាជអាជ្ញា ឆ្នាំ២០១៤
 • ច្បាប់ស្តីពីការអនុវត្តក្រមរដ្ឋប្បវេណី  ឆ្នាំ២០១១
 • ច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីនៃរឿងក្តីរដ្ឋប្បវេណីដែលមិនមែនជាបណ្តឹង ឆ្នាំ២០១០
 • ច្បាប់ស្តីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រម ឆ្នាំ១៩៩៤

ព្រះរាជក្រឹត្យ

 • ព្រះរាជក្រឹត្យ លេខ នស/រកត/០៧២០/៧៦៦ ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ស្ដីពីការកំណត់ងារសម្រាប់ចៅក្រម និងព្រះរាជអាជ្ញាតាមមុខតំណែង (PDF)
 • ព្រះរាជក្រឹត្យអាជ្ញា លេខ នស/រកត/០៧១៥/៦៩៨  ថ្ងៃទី០៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ ស្ដីពីការបង្កើត
  គណៈកម្មការដើម្បីពិនិត្យលក្ខណវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ការធ្វើសមាហរណកម្មទៅក្នុងថ្នាក់ និងឋានន្តរស័ក្ដិនៃចៅក្រម និងព្រះរាជអាជ្ញា

អនុក្រឹត្យ

 • អនុក្រឹត្យលេខ​៧១ អនក្រ.បក ថ្ងៃទី២៤​ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩​ ស្តីពីការកែប្រែនិងការដំឡើងប្រាក់បំណាច់ចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញា
 • អនុក្រឹត្យលេខ៧១​អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ ស្ដីពីការកែប្រែនិងការដំឡើងប្រាក់បំណាច់ចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញា
 • អនុក្រឹត្យលេខ៣៩អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ស្តីពីប្រាក់បំណាច់ចៅក្រម និងព្រះរាជអាជ្ញា
 • អនុក្រឹត្យលេខ១១៣ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០២ ស្តីពីប្រាក់ឧបត្ថម្ភចៅក្រម

សៀវភៅអត្ថបទច្បាប់

 •  លោក​ ភូ ភក្តី ក្រមសីលធម៌ចៅក្រម បោះពុម្ពផ្សាយដោយបណ្ណាគារភក្តី  បោះពុម្ពនៅឆ្នាំ២០១៨
 • លោកសាស្ត្រាចារ្យ រុន ពណ្ណារិទ្ធិ លោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ ចាំង ស៊ីណាត សៀវភៅមេរៀននីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ (RULE)
 • លោកសាស្ត្រាចារ្យ រុន ពណ្ណារិទ្ធិ លោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ ចាំង ស៊ីណាត នីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ ឆ្នាំ២០១៣-២០១៤
 • សាស្ត្រាចារ្យ មីន សំអុល  នីតិព្រហ្មទណ្ឌ ឆ្នាំ២០២០ – ២០២១
 • សាស្ត្រាចារ្យ មីន សំអុល នីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ ឆ្នំា២០២០-២០២១
 • លោក កៅ សីហា នីតិព្រហ្មទណ្ឌទូទៅខ្មែរ ឆ្នាំ២០១៣
 • លោក កៅ សីហា នីតិព្រហ្មទណ្ឌពិសេស ឆ្នាំ២០១៤

សន្ទានុក្រម

 • សន្ទានុក្រម ពាក្យច្បាប់ ខ្មែរ អង់គ្លេស បារាំង ផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌ បោះផ្សាយដោយទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី បោះពុម្ពលើកទី១ ឆ្នាំ២០១១

វិជ្ជាជីវៈព្រះរាជអាជ្ជា

លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាតិ

 • ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៧
 • ក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៩
 • ច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈនៃចៅក្រម និងព្រះរាជអាជ្ញា ឆ្នាំ២០១៤

ព្រះរាជក្រឹត្យ

 • ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពី នសរ/រកត/០៧២០/៧៦៦ ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ស្តីពីការកំណត់ងារសម្រាប់ចៅក្រម និងព្រះរាជអាជ្ញាតាមមុខតំណែង
 • ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៧១៥/៦៩៨ ចុះថ្ងៃ០៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការដើម្បីពិនិត្យលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ការធ្វើសមាហរណកម្មនៅក្នុងថ្នាក់ និងឋានន្តរស័ក្តិនៃចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញា
 • ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/១០១៣/១០៥៨ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៣​ ស្តីពីការផ្ទេររាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការ
 • ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០១០៥/០១៩ថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៥ ស្តីពីការបង្កើតរាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈ​

អនុក្រឹត្យ

 • អនុក្រឹត្យលេខ ២៤០ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌

សៀវភៅ/អត្ថបទច្បាប់ជាតិ

 • លោកសាស្រា្តចារ្យ រុន ពណ្ណារិទ្ធិ និងលោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ ចាំង ស៊ីណាត មេរៀនីតិវីធីព្រហ្មទណ្ឌ ឆ្នាំ២០១៣-២០១៤
 • លោកសាស្ត្រាចារ្យ រុន ពណ្ណារិទ្ធិ នីតិព្រហ្មទណ្ឌទូទៅ ឆ្នាំ២០១២
 • អ្នកនិពន្ធ លោក កុយនាម និង លោក ឡុងបញ្ញាវុធ អយ្យការ ប្រវត្ដិ​ និងការសិក្សាប្រៀបធៀប បោះពុម្ភលើកទី១ ឆ្នាំ២០០៦
 • និពន្ធដោយ ហ៊ីង ធីឫទ្ធីសៀវភៅក្រឡាបញ្ជី តុលាការ និងអយ្យការក្នុងរឿងព្រហ្មទណ្ឌ បោះពុម្ពលើកទី៣ ឆ្នាំ២០០៤
 • សាស្ត្រាចារ្យ មីន សំអុល  នីតិព្រហ្មទណ្ឌ ឆ្នាំ២០២០ – ២០២១
 • សាស្ត្រាចារ្យ មីន សំអុល នីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ ឆ្នំា២០២០-២០២១
 • លោក កៅ សីហា នីតិព្រហ្មទណ្ឌទូទៅខ្មែរ ឆ្នាំ២០១៣
 • លោក កៅ សីហា នីតិព្រហ្មទណ្ឌពិសេស ឆ្នាំ២០១៤

សន្ទានុក្រម

 • វចនានុក្រមខ្មែរ សម្តេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត បោះពុម្ពផ្សាយដោយសាសនាបណ្ឌិតភ្នំពេញ
  ឆ្នាំ១៩៦៧
 • វចនានុក្រមច្បាប់ ស្នាដៃនិពន្ធទី៦ ដោយហ៊ីង ធីឬទ្ធិ បោះពុម្ពលើកទី៣ ឆ្នាំ២០១០
 • សន្ទានុក្រមពាក្យច្បាប់ ពីឆ្នាំ១៩៩៤ ដល់ឆ្នាំ២០១២ សម្ព័ន្ធបញ្ញាវន្តដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ ឆ្នាំ២០១២

វិជ្ជាជីវៈក្រឡាបញ្ជី

លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាតិ

 • រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំ១៩៩៣
 • ក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៦
 • ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៧
 • ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំអង្គការតុលាការនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៤
 • ច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈនៃចៅក្រម និងព្រះរាជអាជ្ញា ឆ្នាំ២០១៤
 • ច្បាប់ស្តីពីការអនុវត្តក្រមរដ្ឋប្បវេណី  ឆ្នាំ២០១១
 • ច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីនៃរឿងក្តីរដ្ឋប្បវេណីដែលមិនមែនជាបណ្តឹង ឆ្នាំ២០១០
 • សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈនៃក្រឡាប​ញ្ជី ឆ្នាំ​២០២៣

សេចក្តីកំណត់/សេចក្តីពន្យល់ក្រម

សៀវភៅ/អត្ថបទច្បាប់ជាតិ

 • លោកអៀង សំអាង មេរៀនកិច្ចការក្រឡាបញ្ជី  ឆ្នាំ ២០២១
 • អ្នកនិពន្ធ លោក កុយនាម និង លោក ឡុងបញ្ញាវុធ សៀវភៅស្តីពីអយ្យការ (ប្រវត្ដិ​ និងការសិក្សាប្រៀបធៀប) បោះពុម្ភលើកទី១ ឆ្នាំ២០០៦
 • និពន្ធដោយ ហ៊ីង ធីឫទ្ធី សៀវភៅក្រឡាបញ្ជី តុលាការ និងអយ្យការក្នុងរឿងព្រហ្មទណ្ឌ
  បោះពុម្ពលើកទី៣ ឆ្នាំ២០០៤

សន្ទានុក្រម

វិជ្ជាជីវៈអាជ្ញាសាលា

លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាតិ

 • រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ១៩៩៣
 • ក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៦
 • ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៧
 • ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំអង្គការតុលាការនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៤

អនុក្រឹត្យ

 • អនុក្រឹត្យលេខ១១៦ អនក្រ.បក ថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៨ ស្តីពីការបង្កើតសាលាភូមិន្ទអាជ្ញាសាលា នៃរាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការ


ប្រកាស

 • ប្រកាសលេខ០៦២ កយ.ប្រក/១៩ ថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ ស្តីពីបែបបទសម្រាប់អនុវត្តការងាររបស់មន្រ្តីអាជ្ញាសាលានៃក្រសួងយុត្តិធម៌
 • ប្រកាសលេខ០៦៦ កយ.ប្រក/១៨ ថ្ងៃទី១៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីការតាំងស៊ប់មន្រ្តីអាជ្ញាសាលាក្នុងក្របខណ្ឌ របស់ក្រសួងយុត្តិធម៌
 • ប្រកាសលេខ៣០ កយ.ប្រក ថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៧ ស្តីពីមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាជ្ញាសាលា

សេចក្តីកំណត់/សេចក្តីពន្យល់ក្រម

សៀវភៅ/អត្ថបទច្បាប់ជាតិ

សន្ទានុក្រម

 • វចនានុក្រមខ្មែរ សម្តេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត បោះពុម្ពផ្សាយដោយសាសនាបណ្ឌិតភ្នំពេញ
  ឆ្នាំ១៩៦៧
 • សន្ទានុក្រម ពាក្យច្បាប់ ខ្មែរ អង់គ្លេស បារាំង ផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌ បោះផ្សាយដោយទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី បោះពុម្ពលើកទី១ ឆ្នាំ២០១១
 • សមាគមសាលាត្រាជូ វចនានុក្រមច្បាប់ខ្មែរ
 • ស្នាដៃនិពន្ធទី៦ ដោយហ៊ីង ធីឬទ្ធិ វចនានុក្រមច្បាប់ បោះពុម្ពលើកទី៣ ឆ្នាំ២០១០
 • សន្ទានុក្រមពាក្យច្បាប់ ពីឆ្នាំ១៩៩៤ ដល់ឆ្នាំ២០១២ សម្ព័ន្ធបញ្ញាវន្តដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ ឆ្នាំ២០១២

វិជ្ជាជីវៈមេធាវី

លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាតិ

 • រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំ១៩៩៣
 • ក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៦
 • ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៧
 • ក្រមរដ្ឋប្បវេណីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៧
 • ក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៩
 • ច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈមេធាវី ឆ្នាំ១៩៩៥

អនុក្រឹត្យ

 • អនុក្រឹត្យមេធាវី លេខ១៣០ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១១​ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៨  ស្តីពីការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌល
  បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈមេធាវី

សេចក្តីសម្រេច

 • សេចក្តីសម្រេចលេខ១១៦/សសគម/២១ ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីនីតិវិធីនៃការត្រួតពិនិត្យ និងសម្រេចលើពាក្យសុំចូលប្រកបវិជ្ជាជីវៈមេធាវី

បទបញ្ជា

 • លេខ២២០/គ.ម/១៦ ដែលបានរៀបរៀងដោយគណៈមេធាវីនៅថ្ងៃទី១៣​​ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦
 • ក្រមសីលធម៌មេធាវីនៃគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១២

សេចក្តីកំណត់/សេចក្តីពន្យល់ក្រម

 • សេចក្តីកំណត់នីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី រៀបចំដោយក្រុមការងារជប៉ុនដែលទទួលបន្ទុកធ្វើសេចក្តីព្រាងក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី និងគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកការពារសេចក្តីព្រាងក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណីកម្ពុជាឆ្នាំ២០០៧ ក្រសួងយុត្តិធម៌
 • សេចក្តីពន្យល់នីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី រៀបចំដោយក្រុមការងារជប៉ុនដែលទទួលបន្ទុកធ្វើសេចក្តីព្រាងក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណីកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៨ ក្រសួងយុត្តិធម៌

សៀវភៅ/អត្ថបទច្បាប់ជាតិ

 • សៀវភៅនីតិវិធីសង្ខេបសម្រាប់អនុវត្តក្នុងរឿងក្តីរដ្ឋប្បវេណី សាស្ត្រាចារ្យ គី ប៊ុនទ្រាន ឆ្នាំ២០១៦
 • ឯកសារស្រាវជ្រាវសង្ខេបរបស់គណៈកម្មការទី៦នៃព្រឹទ្ធសភា ស្តីពីតួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់មេធាវីនៅប្រទេសកម្ពុជា រៀបរៀងដោយវិទ្យាស្ថានសភាកម្ពុជា ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧

សន្ទានុក្រម

 • វចនានុក្រមខ្មែរ សម្តេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត បោះពុម្ពផ្សាយដោយសាសនាបណ្ឌិតភ្នំពេញ
  ឆ្នាំ១៩៦៧
 • សន្ទានុក្រម ពាក្យច្បាប់ ខ្មែរ អង់គ្លេស បារាំង ផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌ បោះផ្សាយដោយទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី បោះពុម្ពលើកទី១ ឆ្នាំ២០១១
 • ស្នាដៃនិពន្ធទី៦ ដោយហ៊ីង ធីឬទ្ធិ វចនានុក្រមច្បាប់ បោះពុម្ពលើកទី៤ ឆ្នាំ២០១៤
 • សាលាត្រាជូ Traju Lexicon វាក្យស័ព្ទច្បាប់
 • សន្ទានុក្រមពាក្យច្បាប់ ពីឆ្នាំ១៩៩៤ ដល់ឆ្នាំ២០១២ សម្ព័ន្ធបញ្ញាវន្តដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ ឆ្នាំ២០១២

វិជ្ជាជីវៈសាការី

លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាតិ

 • រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ១៩៩៣
 • ក្រមរដ្ឋប្បវេណីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៧

ព្រះរាជក្រម

 • ព្រះរាជក្រម លេខ៩១០ ន.ស ថ្ងៃទី ៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៥៤ ស្តីពីសារការីជាមន្រ្តីសាធារណ:

អនុក្រឹត្យ

 • អនុក្រឹត្យលេខ១១៧ ថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០០៨ ស្តីពីការបង្កើតសាលាភូមិន្ទសារការីនៃ
  រាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវ:តុលាការ
 • អនុក្រឹត្យលេខ៥០៥ អនក្រ.តត ថ្ងៃទី០៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០១ ស្តីពីការផ្តល់សមត្ថកិច្ចបន្ថែមជាសារការីដល់មេធាវីនៃគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សេចក្តីកំណត់/សេចក្តីពន្យល់ក្រម

 • សេចក្តីកំណត់នីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី រៀបចំដោយក្រុមការងារជប៉ុនដែលទទួលបន្ទុកធ្វើសេចក្តីព្រាងក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី និងគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកការពារសេចក្តីព្រាងក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណីកម្ពុជាឆ្នាំ២០០៧ ក្រសួងយុត្តិធម៌
 • សេចក្តីពន្យល់នីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី រៀបចំដោយក្រុមការងារជប៉ុនដែលទទួលបន្ទុកធ្វើសេចក្តីព្រាងក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណីកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៨ ក្រសួងយុត្តិធម៌

សន្ទានុក្រម

 • វចនានុក្រមខ្មែរ សម្តេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត បោះពុម្ពផ្សាយដោយសាសនាបណ្ឌិតភ្នំពេញ
  ឆ្នាំ១៩៦៧
 • សន្ទានុក្រម ពាក្យច្បាប់ ខ្មែរ អង់គ្លេស បារាំង ផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌ បោះផ្សាយដោយទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី បោះពុម្ពលើកទី១ ឆ្នាំ២០១១
 • វចនានុក្រមច្បាប់ ស្នាដៃនិពន្ធទី៦ ដោយហ៊ីង ធីឬទ្ធិ បោះពុម្ពលើកទី៤ ឆ្នាំ២០១៤
 • សន្ទានុក្រមពាក្យច្បាប់ ពីឆ្នាំ១៩៩៤ ដល់ឆ្នាំ២០១២ សម្ព័ន្ធបញ្ញាវន្តដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ ឆ្នាំ២០១២

រៀបរៀងដោយកញ្ញា គាំ ស្រីចិន ជាកម្មសិក្សាការីជំនាន់ទី២២នៃសមាគមសាលាត្រាជូ និងជានិសិ្សតផ្នែកនីតិសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច

អនុសញ្ញាស្តីពីសេរី​ភាព​នៃ​សហគម និង​ការ​ការពារ​សិទ្ធិ​នៃការ​បង្កើត​សហ​គម លេខ​៨៧  ចូលជាធរមាន ថ្ងៃទី ០៤    ខែកក្កដា ឆ្នាំ ១៩៥០ (PDF)

Paris Convention for the protection of industrial properties (adopted 20 March 1883, entered into force 7 July 1884) (Cambodia 1998). (PDF)